top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนบ้างกางใจ

Senses

วันเสาร์ที่ผ่านมา บุคลากรบ้านกางใจได้เข้าร่วมเรียนรู้เวิร์กชอป Play Worker Up ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ชวนให้รู้จักกับการเล่นในมิติของความเป็นมนุษย์

.

กระบวนการเรียนรู้ชวนให้เรากลับมาทำงานกับ Senses ต่าง ๆ อีกครั้งผ่านกิจกรรม body scan เพราะเมื่อเรายิ่งดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้มากเท่าไหร่ เราจะสามารถดึงศักยภาพของผู้เรียนเเต่ล่ะคนออกมาได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน

.

เมื่อวิทยากรเปิด พท ให้เราได้กลับมาทบทวนมิติการเล่นของตนเองวัยเด็ก พบว่าตนเองเเละเพื่อนผู้เข้าร่วมเล่าถึงความรู้สึกต่อกิจกรรมต่าง ๆ เป็นหลัก ไม่ได้ระบุชื่อของเล่นเเบบสำเร็จรูปขึ้นมา ทุกคนล้วนมีช่วงวัยเด็กผ่านการเล่นบทบาทสมมติจากสิ่งของใกล้ตัว เเละสนุกกับการออกเเบบการเล่นกับสิ่งเเวดล้อมรอบตัว

.

นอกจากนี้เวิร์คชอบช่วยปูพื้นฐานให้ผู้เข้าร่วมเห็นความสำคัญกับเเนวคิดของ Gordon Neufeld นักจิตวิทยาเด็กและครอบครัว ชาวแคนาดา ที่ชูประเด็นเรื่องรากฐานสำคัญของชีวิต ผ่านเรื่องพัฒนาการบนฐานความผูกพัน
Comments


bottom of page