top of page

การเรียนรู้แบบกางใจ

BKJ LOGO-02_edited_edited.png

        เด็ก ๆ สามารถค้นพบประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบวกผ่านการเล่นที่หลากหลายด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนการ การเรียนรู้จะถูกออกเเบบโดยครูกระบวนกรเพื่อให้กิจกรรมมีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กเเบบรายบุคคล เด็ก ๆ จึงมีอิสระในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ในจังหวะความพร้อมของตนเอง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง อบอุ่นใจ และปลอดภัย 

        ประเด็นการเรียนรู้ที่เราให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้เด็ก ได้เเก่ ทักษะด้าน soft skills , EF Growth mindset เเละ Critical Thinking เเน่นอนว่าในกระบวนการเรียนรู้เด็ก ๆ จะได้พัฒนาทักษะด้านภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) ทักษะด้านอารมณ์ ทักษะสังคม ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะวิทย์-คณิต ไปพร้อม ๆ กัน ผ่านการเล่นอิสระ เล่นภายใต้โจทย์ เล่นบอร์ดเกม
การทำศิลปะ การทำอาหาร การทำสวน รวมไปถึงการเสริมเเรงให้เด็ก ๆ ได้ฝึกช่วยเหลือตนเองตามวัยจากประสบการณ์ตรงอย่างมีความสุขเเละสนุกกับการทักทายโลกใบนี้ 

        พวกเรายังพร้อมให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ด้านพัฒนาการเด็กเพื่อวางแผนเป้าหมายการเรียนรู้และต่อยอดกิจกรรม
การเรียนรู้ของลูกน้อยร่วมกัน 

        บ้านกางใจเชื่อสุดหัวใจว่าการจะทำงานกับครอบครัวให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนั้น ไม่ใช่แค่ใครคนใด คนหนึ่ง ต้องลงมือ ลงแรงเพียงลำพัง แต่เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน โดยมีคุณครูที่มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานด้านการศึกษาทางเลือก สาขาเด็กปฐมวัย มามากกว่า 7 ปี คอยดูแลเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิด ด้วยความรัก เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบวกเเก่เด็ก ๆ เเละครอบครัว ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการหล่อเลี้ยงความอยากเรียนรู้ ให้ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นภายในใจของเด็ก ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ เเละเพื่อปูทางให้ฐานการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เเข็งเเรงมั่นคง พร้อมเผชิญการเรียนรู้ที่ท้าทายขึ้นในระดับต่อ ๆ ไป ด้วยตนเอง

เข็มทิศของบ้านกางใจ

WARMTH & SAFETY
 
กิจกรรมมีการมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ
เกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น
ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย อบอุ่น และเป็นมิตรต่อจิตใจของเด็ก ๆ 

POSITIVE REINFORCEMENT

 ครูจัดและออกแบบกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและปรับพฤติกรรมเชิงบวกสำหรับเด็กวัย 2 – 7 ขวบ
ทั้งรูปแบบเดี่ยวและรูปแบบกลุ่ม
(ชั้นคละอายุ)

ACTIVE LEARING & CRITICAL THINKING 

 การเรียนรู้ของที่นี่เอื้อให้เด็ก ๆ
มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ และลองผิดลองถูกอย่างอิสระ 

WHOLE LANGUAGE APPROACH  

 เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้ภาษา
อย่างเป็นธรรมชาติ เข้าใจความหมายคำ ผ่านประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจำวัน

224740-P2L458-448.png

ตารางเรียน

วันจันทร์

 ศิลปะสร้างสรรค์

การทำงานศิลปะที่จะชวนเด็ก ๆ มาสนุกกับการนำวัสดุที่

หลากหลายมาต่อยอดหรือประดิษฐ์เป็นผลงงานศิลปะ

แบบไร้กรอบ / กิจกรรมศิลปะ

สีน้ำแบวอลดอร์ฟ

วันอังคาร

กิจกรรม MUSIC and MOVEMENT

วันพุธ

กิจกรรม Sensory Integration

กิจกรรมที่เน้นพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้เรียนผ่านวัสดุ

ที่มีผิวสัมผัสที่หลากหลาย / กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นน้ำ (คณิตศาสตร์) /

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์ (Sci Experiment )

วันพฤหัส

Cooking การทำอาหาร หรือ การทำขนม ทั้งเมนูอาหารไทย

และเมนูนานาชาติ

วันศุกร์

สำรวจธรรมชาติ / ปิกนิกในสวน

 

 

* ในแต่ล่ะวันจะมีการเปิดพื้นที่

ให้เด็ก ๆ มีโอกาสได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ผ่านการรดน้ำต้นไม้ สังเกตสัตว์

เดินชมสวนหลังบ้าน อย่างน้อยวันละ 20 นาที

หลักสูตรของบ้านกางใจ