top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนบ้างกางใจ

LIVE DO WHAT I LOVE

LIVE DO WHAT I LOVE กับ ครูไนซ์ กะวิตา พุฒแดง

"เราเชื่อว่าเด็ก ๆ ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ โดยเมื่อเด็ก ๆ มีโอกาสมากพอในพื้นที่ที่เหมาะสม เด็กจะรู้สึกอยากเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง เราจึงควรจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อดึงศักยภาพเด็ก ๆ ออกมา โดยบ้านกางใจอยากเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกับครอบครัวเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีความสุขกับการเรียนรู้ผ่านการเล่น และสนุกกับการทักทายโลกใบนี้ในมิติต่าง ๆ "
Comments


bottom of page