top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนบ้างกางใจ

EF

ในชีวิตประจำวัน เรามีงานมากมายที่สามารถชักชวนเด็ก ๆ มาทดลองทำงานไปพร้อม ๆ กับครู เพื่อเสริมเรื่อง EF อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านของเล่น นิทาน หรือสื่อเสริมพัฒนาการเท่านั้น
Comments


bottom of page