top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนบ้างกางใจ

ผัดผักบุ้ง

เที่ยงนี้ผัดผักบุ้งของพวกเราอร่อยมากเเน่ ๆ เพราะได้เเรงของเด็ก ๆ มาช่วยเด็ดเเละล้างผักบุ้ง

กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเเละเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างมือ - ตา สัมพันธ์
Comments


bottom of page