top of page
BKJ LOGO-01.jpg

พื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว
Co-Learning Space for Kids & Families

       บ้านกางใจ พื้นที่เปิดกว้างสำหรับเด็กๆ วัย 2 - 4 ขวบ มาร่วมค้นพบประสบการณ์สนุกๆ ของการเรียนรู้ผ่านการเล่น ชวนเด็กๆ มาจุดประกายความคิดด้วยการอ่านภาพ (Visual Literacy) จากนิทานที่หลากหลาย ด้วยวิธีการเล่าสุดสร้างสรรค์ ต่อยอดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่เน้นการสร้างเสริมทักษะภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ (Whole Language Approach) ทักษะด้านอารมณ์ (EQ) ทักษะการเข้าสังคม (Social Skill) ทักษะการคิดเชื่อมโยง (Critical Thinking) ทักษะทางสมอง (EF) รวมไปถึงการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองตามวัย (Soft Skill) ไปพร้อมกับการคลี่กางหัวใจของเด็กๆ ให้กว้างขึ้น พร้อมสนุกกับการทักทายโลกใบนี้ 

“ความสุขของเด็กๆ คือกุญแจสำคัญในการเรียนรู้สิ่งใหม่” 

               บ้านกางใจให้ความสำคัญกับการออกแบบการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแบบรายบุคคล โดยเราส่งเสริมให้เด็กได้เล่นและมีอิสระในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ในจังหวะความพร้อมของตนเอง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง อบอุ่นใจ และปลอดภัย โดยมีคุณครูที่มีสุขภาพจิตที่ดี พร้อมได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง คอยดูแลเด็กๆ ด้วยความเข้าใจเพื่อมอบประสบการณ์เชิงบวกให้เด็กมีรากฐาน

การเรียนรู้ที่แข็งแรง      

“เราพร้อมทำงานร่วมกัน” 

                พวกเราบ้านกางใจยังพร้อมให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ด้านพัฒนาการเด็กเพื่อวางแผนเป้าหมายการเรียนรู้และต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ของลูกน้อยร่วมกัน บ้านกางใจเชื่อสุดหัวใจว่าการจะทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับเด็กนั้น ไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งต้องลงมือลงแรงเพียงลำพัง หากเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างบ้านกางใจและครอบครัว เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

รับสมัคร

เด็ก ๆ ที่มีอายุ 2 – 4 ขวบ

bottom of page