top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนบ้างกางใจ

" เดินเล่นในป่า "

ช่วงนี้ลมพัดใบไม้เเห้งจากคุณปู่มะม่วงวัย 30 ขวบ ลงมาจนเต็มลานหน้าบ้านเเละสนามทราย

ภารกิจวันนี้เราจึงต่อยอดจากนิทานเรื่อง " เดินเล่นในป่า " ของมารี ฮอลล์ เฮ็นต์ ด้วยการทำมงกุฏใบไม้เหมือนเจ้าป่า โดยเเต่ละรอบเด็ก ๆ จะต้องวิ่งไปเลือกใบไม้ที่บ่อทราย ครั้งล่ะ 1 ใบ เพื่อนำกลับมาร้อยสร้อยมงกุฏตัวเอง

เจ้าสิงโตส่งสารมาว่า เห็นความตั้งใจของเด็ก ๆ ทุกคนเเละพบว่าบ่อทรายสะอาดขึ้นด้วย ขอบคุณน้ำใจเด็ก ๆ ทุกคนนะจ๊ะ

Comments


bottom of page