top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนบ้างกางใจ

อ่านนิทานเป็น กับ อ่านนิทานออก

เดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟัง ...

เเม้จะเป็นช่วงเล่นอิสระเด็ก ๆ ส่วนใหญ่ในบ้านกางใจมักหยิบหนังสือนิทานที่วางอยู่ในพื้นที่ที่เด็กทุกคนเข้าถึงง่าย มาอ่านได้ด้วยตนเอง เพื่ออ่านให้ตัวเองหรือตุ๊กตาฟัง

การ " อ่านนิทานเป็น " กับ " อ่านนิทานออก " จึงไม่เหมือนกัน เพราะการอ่านนิทานภาพไม่จำเป็นต้องอ่านเพียงตัวอักษรอย่างเดียว เเต่ยังรวมไปถึงการเสพภาพ ทำความเข้าใจนิทานได้ด้วยภาพที่ปรากฏในหนังสือ ถึงเเม้ยังอ่านไม่ออกComments


bottom of page