top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนบ้างกางใจ

หนังสืออุ่นหัวใจ

1 โต๊ะโตะจัง

2 อินเดียใต้ต้นไม้

คือหนังสือ 2 เล่มเเรกที่กระตุ้นหัวใจให้อยากเป็นครูอนุบาล ระหว่างทางมีหนังสืออีกมากมายที่เข้ามาทำงานกับหัวใจเราเเบบต่อเนื่อง จนในวันนี้มีพื้นที่การเรียนรู้ของตัวเอง หนังสือ 8 เล่มนี้เป็นเพียงหนังสือส่วนหนึ่งที่อ่านเเล้วรู้สึกมันอุ่นหัวใจ มีไฟอยากทำในสายงานนี้ต่อไป 😁🤝💪
Comments


bottom of page