top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนบ้างกางใจ

วันพุธกับฐานผจญภัย

ทุกวันพุธเราจะมีกิจกรรมหลักในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเเละกล้ามเนื้อมัดใหญ่ หลังจากร้อยลูกปัดมา 2 อาทิตย์เพราะฝนตก

วันนี้พระอาทิตย์กลับมาทำงานเต็มที่พวกเราจึงได้ผจญภัยกับฐานในสวน เย้ ๆ
Comentarios


bottom of page