top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนบ้างกางใจ

การยกเก้าอี้

การยกเก้าอี้ช่วยเรื่อง : กล้ามเนื้อมัดใหญ่ / การจัดสรรร่างกายให้บาลานซ์กับน้ำหนักเก้าอี้ / การกะระยะให้เท้าปลอดภัย /มิติสัมพันธ์ ซ้าย - ขวา / คณิตศาสตร์(จำนวน) / EF ผ่านการลงมือทำกิจวัตรประจำวัน >>

ที่สำคัญคือความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำภารกิจให้สำเร็จ

ขอบคุณน้ำใจน้อง a ที่ช่วยดูเเลโต๊ะเก้าอี้ให้พร้อมสำหรับมื้ออาหารว่างเช้าComments


bottom of page